Đã Đóng

telefonische verkoper

4 freelancer đang chào giá trung bình €13/giờ cho công việc này

KevinV76

A proposal has not yet been provided

€13 EUR / giờ
(2 Nhận xét)
1.4
khanhaiya

A proposal has not yet been provided

€13 EUR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
€12 EUR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
NiekLosenoord

A proposal has not yet been provided

€12 EUR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0