Đang Thực Hiện

telemarketing

Được trao cho:

$6 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0

7 freelancer đang chào giá trung bình $6/giờ cho công việc này

$5 USD / giờ
(1 Nhận xét)
0.4
jitendras179j

we having telemarketing experts in our team backed up by years of experience, we will deliver to your exceptions.

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
BrandiRoberts92

A proposal has not yet been provided

$6 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
$7 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0