Đã Đóng

Telemarketing to schedule B2B demos

3 freelancer đang chào giá trung bình $3963 cho công việc này

$3000 USD trong 30 ngày
(20 Đánh Giá)
4.7
amber12345

More than 15 years of telemarketing, lead generation and cold calling. Relevant Skills and Experience Telemarketing, Lead Generation, Cold calling Proposed Milestones $4444 USD - For 22 years of telemarketing

$4444 USD trong 22 ngày
(4 Đánh Giá)
3.5
$4444 USD trong 30 ngày
(2 Đánh Giá)
0.9