Đã Đóng

I would like to hire an eBay Professional

I'd like to hire an eBay expert seller who can sell up to 5 of our high-end saunas per week on eBay and oversee our company store. Prices range from $2500-$5000 per item.

Kỹ năng: eBay, Mô tả sản phẩm, Bán hàng

Xem thêm: ebay lister wanted, ebay consulting services, outsource ebay listings, ebay lister jobs from home, virtual assistant ebay listings, ebay virtual assistant jobs, hiring someone to list on ebay, ebay outsourcing strategy, want hire professional hacker, wanted hire professional, hire professional relationship expert, hire professional blog, hire professional painter, hire professional organizer, hire professional draftsperson

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #14908199

1 freelancer đang chào giá trung bình $8823 cho công việc này

$8823 USD trong 30 ngày
(3 Đánh Giá)
4.1