Đã Đóng

I would like to hire a Salesman

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹12500 cho công việc này

₹13888 INR trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
jafar1096

i am new, fresh and young ! have lots of talent in marketing products and sales which woud make me suitablle for this job thank you :)

₹11111 INR trong 35 ngày
(0 Nhận xét)
0.0