Đã Đóng

Salesforce Developer Austria

looking for an austrian based salesforce developer with preferable experience in Sales & Service Cloud

German language knowledge and on site availability in Vienna, Austria is required!

Kĩ năng: Salesforce.com, Phát triển ứng dụng Salesforce, CRM

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Düsseldorf, Germany

ID dự án: #32009992

1 freelancer đang chào giá trung bình €7500 cho công việc này

(4 Nhận xét)
4.8