Đã Đóng

Project MDG

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1200 cho công việc này

Elanmagilan

Experienced in MDG BP, MM, FI and Custom objects implementation. Experienced in creating handler classes for BP data model.

₹1200 INR / giờ
(0 Nhận xét)
0.0