Đã hoàn thành

SAP Basis - Troubleshoot ADS issue

Dự án này đã kết thúc thành công bởi cslabs095 với giá RM86 MYR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM32 - RM99 MYR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

SAP Basis - Troubleshoot ADS issue

ADS has been configured.

FP_PDF_TEST_00 successfull, able to see version.

However, FP_TEST_00, FP_CHECK_HTTP_DATA_TRANSFER and FP_CHECK_DESTINATION_SERVICE test failed.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online