Đã Đóng

SAP bpc loadrunner

I want to do performance testing for a SAP BPC application using Loadrunner. Skills needed: SAP BPC, EPM, with performance testing in load runner.

Kỹ năng: Lưu trữ dữ liệu, ERP, Oracle, SAP

Xem thêm: i want application work on android, sap bpc resume samples, sap bpc resumes, sap bpc resume, sap bpc freelance remote, sap bpc freelance jobs, sap bpc freelance consultant, sap bpc freelance, sap bpc consultant resume, want application designing, freelance sap bpc consultant, freelancer sap bpc melbourne, sap bpc, sap bpc freelancers india, sap bpc business cycle, life cycle sap bpc, matlab testing using loadrunner

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #14839004

3 freelancer đang chào giá trung bình $23 cho công việc này

$10 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
amitsaptech

I had worked pn SAP BPC 7.4/10.0/BW for performance improvements Relevant Skills and Experience SAP ABAP SAP BPC 7.5/10.1 NW SAP BW 7.5 Proposed Milestones $25 USD - performance improvement for BADI or MDX/BPC scrip Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
tuanba1986

I have excellent experience in tuning performance program or process big data Relevant Skills and Experience SAP tuning performance Proposed Milestones $35 USD - 1 day Detail requirement?

$35 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0