Find Jobs
Hire Freelancers

SAP Product Tree Issue Resolution

$10-30 USD

Đã đóng
Đã đăng vào khoảng 1 tháng trước

$10-30 USD

Thanh toán khi bàn giao
I'm currently dealing with an issue in SAP that needs solving. Specifically, my problem is related to the product tree where the materials under it do not display when an order is opened. Despite the materials being linked to the product tree and all holding an active status, they are mysteriously missing. The ideal candidate would be someone who is intimately familiar with SAP, particularly with product trees and order management. They should be able to examine the situation, troubleshoot the problem and provide a solution. Here's a quick rundown of the situation: - All materials are linked to the product tree - Status for all materials is active - The materials used to display correctly when opening orders before this incident Your task will be to: - Identify the reason why the materials are not displayed in the open order - Propose a solution or fix to the issue - Guide us through the process of implementing that fix Experience with SAP troubleshooting and software debugging is crucial. Also, anyone who has navigated similar issues in the past will have a definite advantage.
Mã dự án: 37824338

Về dự án

8 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 7 ngày trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
8 freelancer chào giá trung bình $37 USD cho công việc này
Avatar người dùng
I am technofuntional consaltant i have a process knowledge of MM module . 6 year sap consaltant experience
$20 USD trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
I'm an abap professional programmer with 15 years of seniority, to solve the problem I need to undestand well the case.
$100 USD trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
Canım, Katkıda bulunmakla ilgileniyorum. SAP'de kanıtlanmış deneyimim ve MRP'yi iki sektörde başarılı bir şekilde uygulama geçmişim sayesinde, yalnızca mevcut sorunu çözmeye değil, aynı zamanda gelecekteki zorlukları önlemek için bilgi paylaşımına da hazırım. Saygılarımla, Dyone Alexandre
$60 USD trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
I was able to get the root cause of the process and will help you in solving the issue or fix will provide a solution to the process I was the production planning consultant.
$18 USD trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
Diagnosis: We will conduct a thorough analysis to pinpoint the exact reason why the materials are not appearing in open orders, considering factors such as recent changes, system configurations, and data integrity. Solution Proposal: Based on our findings, we will propose a tailored solution to rectify the issue. Our aim is to restore the seamless display of materials in open orders, ensuring all linked materials with an active status are visible. Implementation Guidance: To assist your team, we will provide step-by-step guidance on implementing the proposed solution. Our goal is to empower your team with the knowledge and tools needed to resolve the issue efficiently.
$30 USD trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
Please give me access to your system and I will study it,troubleshoot it and provide you resolution. Also just wanted to know if you are facing this issue in production or in live
$20 USD trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
Hi, actually I don't understand what you mean. please give me access to your SAP system to learn what you mean. Hopefully I can help you.
$37 USD trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0

Về khách hàng

Cờ của TURKEY
Köseköy, Turkey
0,0
0
Thành viên từ thg 2 29, 2024

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.