Xây dựng Room conference trên nền BigblueButton

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình đang cần một teachlead có khả năng làm việc độc lập và hỗ trợ mình build hệ thống back end cho một nền tảng ecomerce dựa trên frameworl BigBluebutton

- Có thể làm việc Freelancer hoặc contract

Scala React.js

ID dự án: #24736890

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở