Đang Thực Hiện

Looking for researcher to compile 50 social media marketing

I'm looking for a researcher to compile 50 academic articles related to the impact of social media marketing on businesses. The PDF articles should be free and you can source from anywhere on the internet. The PDF articles should be of good academic quality. The researcher has to reference (or link) all the PDF articles on a word document in APA reference format.

Kỹ năng: Research Writing, Nghiên cứu khoa học

Xem thêm: writing scientific research articles, writing scientific articles, social media marketing free, media businesses, looking good marketing, free writing pdf, free articles marketing, articles marketing social media, academic research pdf, scientific writing pdf, internet marketing businesses, impact internet marketing, apa source format, academic writing pdf, academic research format, academic articles pdf, social impact, researcher , internet marketing pdf, apa reference, marketing academic research, pdf related marketing, social media academic research, academic social, looking source

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Rotterdam, Poland

Mã Dự Án: #1026081

Đã trao cho:

MartaGrom

Please check PM

$100 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
2.9

5 freelancer đang chào giá trung bình $164 cho công việc này

dmjuma

I can do this for you. Check PM for more details.

$250 USD trong 20 ngày
(604 Đánh Giá)
8.0
writer048

Hi, Kindly check PM.

$200 USD trong 15 ngày
(14 Đánh Giá)
4.5
faialeem

Please check PM for detail

$150 USD trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
1.6
WARAHO

Am good to go.

$200 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Malikmariam

Willing to work on perfect cost and time. Can Start ASAP.

$120 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0