Đã hoàn thành

Planetary presentation

Được trao cho:

AVMaxi

I'm master of science, PhD student and tutor of physics in university. I can help you!

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
1.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

jchebaibai

Expect 100% output as per the outlined details

$30 USD trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
3.9
hassaanmuhammad

hello this project will be completed on time.

$30 USD trong 0 ngày
(2 Nhận xét)
2.5