Đang Thực Hiện

scraper for MAC

same program for use with Mac. Still waiting for my license key for Excel on Mac so cant yet test it. So cant verify completion until early next week

Kĩ năng: Mac OS, Perl

Xem nhiều hơn: mac, license key, excel for mac, key license, excel excel mac, excel scraper, excel mac excel, license program, mac excel, nse week low excel, live week data excel, excel mac, verify mac, verify sheet name exists excel using script, mac program, use program mac, query test status mercury quality center excel, mac web scraper, web scraper mac osx, program scraper, wep wpa key crack program mac, scraper excel, mac site scraper, test website mac firefox browser, scraper program

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Maple Glen, United States

ID dự án: #1697952

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

gangabass

Hired by the Employer

$20 USD / giờ
(176 Nhận xét)
6.1