Đã Đóng

Viết kịch bản TVC, CLIP VIRAL,...

2 freelancer chào giá trung bình$140 cho công việc này

hoaibao123

[login to view URL] [login to view URL] Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vyennhi

I'm majoring in language, I'm able to write and create ideas, I used to be a blogger and a marketer, try collaborating with me if you want a creative young person.

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0