Đang Thực Hiện

328180 Install Script & change design

Need clipshare Pro script install and Ajax templated changed (background, header, nav,(etc.) to match jpg. Need it completed within 8 hours from bid selection.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: install script, change background, header nav, match script, ajax pro, change jpg, header nav design, clipshare install script, bid script ajax, ajax selection, ajax header, clipshare pro install, clipshare pro, design background header, ajax clipshare, script clipshare, clipshare pro script, pro bid install, change design script, clipshare header

Về Bên Thuê:
( 211 nhận xét ) Boulder, United States

ID dự án: #2073988

Được trao cho:

$75 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0