Đã hoàn thành

133525 Backup Cpanel Server Databases

Need to backup our cpanel databases, there are

multiple accounts.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: databases, cpanel backup, server backup, script backup, cpanel backup script, backup install cpanel, cpanel install, script cpanel, cpanel server, backup script, backup server, backup server server cpanel

Về Bên Thuê:
( 70 nhận xét )

ID dự án: #1879696

Được trao cho:

inetsl

Hi Anik, working on this already. I will update you soon!

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0