Đang Thực Hiện

128129 Daily Reload

A small script to automate a daily routine.

Windows machine needs to FTP into Unix machine and retrieve a file. Then overwrite the old file

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: reload file, script windows automate, small unix, automate anything, windows ftp script, automate ftp, script retrieve file, file script unix, reload

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Bronx, United States

ID dự án: #1874297