Đã hoàn thành

141283 Extra Coding - Amember

the extra coding you did for our site to include

the system that mails a discount to the members

who have not fully subscribed.

thanks!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: who to coding, extra, install amember script, install amember, coding script, amember script

Về Bên Thuê:
( 70 nhận xét )

ID dự án: #1887458

Được trao cho:

inetsl

As completed. Thanks!

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0