Đang Thực Hiện

121675 Install Flex On my VPS

I need a System admin who Can successfully install Macromedia Flex 2 SDK,on my VPS ,and get at leats one pre made application running.

Please let me know,

Thanks,

Brandon

Web tech

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: my web tech, vps, vps admin, install vps, install application , need vps, vps system admin, application install, web flex, can install vps, vps install, flex application, flex web

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét )

ID dự án: #1867841