Đang Thực Hiện

164003 Install a script

i need a myspace script installed

i have it in a zip file.. i need it done ASAP.

escrow/release upon verifying its done

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: install a, install a script, install asap, install script myspace, release script, install myspace script, script installed, myspace asap, zip script, yanikeke, myspace script

Về Bên Thuê:
( 79 nhận xét ) miami, United States

Mã Dự Án: #1910194

Đã trao cho:

usuf001

ok

$10 USD trong 0 ngày
(356 Đánh Giá)
6.1