Đã hoàn thành

160785 Install a Tell-a-friend script

I have purchased Paul Galloway's tell-a-friend script and I need it installed on 2 websites. I will provide the script/code and installation instructions (if needed).

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: tell, install a, galloway, friend, friend code, script code, friend script, friend needed, script friend, install websites, tell friend, tell friend script

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Sandy,

ID dự án: #1906974

Được trao cho:

signo

Ready to start

$30 USD trong 0 ngày
(166 Đánh Giá)
6.3