Đã hoàn thành

8077 IRCd Unix shell account Set up

Hello, I have a shell account which i want to run an irc chat room, on the offchance that someone has done this before, i need my account set up to run my irc server. If you think you can do this please bid, Many thanks Steve

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: think up, set up server, run my account, my account, irc, shell unix, chat server unix, need someone chat room, irc server install, room chat script, unix server, unix shell, IRCD, install irc server, irc server script install, install ircd, irc server, chat room script, account set, Unix shell script, steve server, script shell, shell, chat install, irc script

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét )

ID dự án: #1758945

Được trao cho:

sesee

can do it. as discussed in pmb. contacts via icq/irc/msn/yahoo

$50 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0