Đang Thực Hiện

138833 need install today

I have a hosting script i need installed today on cpanel.

once installed would need info to acces admin area.

NEED INSTALLED IMMEDIATE.

I Pay $10.00 for my installs, so if you can get do it lets go.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: install lets, install hosting, need info, pay install, need install, cpanel install

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) glendale, United States

ID dự án: #1885007

1 freelancer đang chào giá trung bình $10 cho công việc này

azperldude

I can install it for you right now. Thanks.

$10 USD trong 0 ngày
(2 Nhận xét)
0.0