Đã hoàn thành

162439 Need GD2 installed on my serve

I need someone to install GD2 on my server. Here´s the info on the server:

Apache/[url removed, login to view] (Unix) (Red-Hat/Linux) mod_fastcgi/[url removed, login to view] mod_jk/1.2.0 mod_perl/1.24_01 PHP/4.2.2 FrontPage/5.0.2 mod_ssl/[url removed, login to view] OpenSSL/[url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: RED HAT LINUX, openssl, linux serve, openssl server, install openssl, serve, php gd2, mod_perl, install red server, apache mod_perl, red hat linux php apache, red apache, install red, serve php, red install

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

ID dự án: #1908629

Được trao cho:

rstanca

I'm available right now.

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0