Đang Thực Hiện

43302 Need Joomla Installed

I need a CMS system called Joomla installed on a PLESK server domain name. Please only bid if you experience installing scripts like this. Asingal

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: installed, domain joomla script, install scripts domain, install plesk, script joomla install, joomla plesk, joomla plesk server, domain name joomla, plesk domain script, joomla install server, install script plesk, installing joomla, joomla domain name, joomla scripts, need install cms, installing scripts, plesk script, script plesk, need joomla, plesk name server

Về Bên Thuê:
( 70 nhận xét )

ID dự án: #1792717

Được trao cho:

rallyriver

I will do this right now if you want.

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
2.4