Đã hoàn thành

127192 Need Kayako Personalization

Just need some template and other things modified on

Kayako - NO installation, it's already working...

Anik

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: need modified, need template modified, Personalization, need script template, kayako installation, install kayako, things need modified, kayako template, kayako install

Về Bên Thuê:
( 70 nhận xét )

ID dự án: #1873360

Được trao cho:

inetsl

As per the discussion. Thanks!

$70 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0