Đã hoàn thành

1848 Pligg Install

I would like Pligg installed in a subdirectory. Just tried it myself and got a blank screen on all pages. Not sure what happened and dont have time to work it out. I hope someone with experience with Pligg can help me.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: pligg work, pligg script install, pligg install script, pligg install, time install pligg, install pligg, pligg script

Về Bên Thuê:
( 51 nhận xét ) Springwood, Australia

ID dự án: #1752717

Được trao cho:

aimbumsl

Simple should only take about 30 mins ready to start.

$25 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0