Đã hoàn thành

128874 podcast

I have a website that doesn.t update and has a error on the index page I want fixed, also I want the urls of the add pages for the adds displayed on the index page.

the url is [url removed, login to view]

Let me know Dan

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: website podcast, podcast script

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1875042

Được trao cho:

masp

Hello, sir! Please, check PMB. Thanks. Best regards, MASP.

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0