Đã hoàn thành

154867 Quick and Easy Script Install

This is a quick and easy script install, perfect for somebody looking to build feedback.

My server was recently upgraded to FreeBSD 6.2. This changed the default PHP install used by the webserver to PHP 5.2.2. I need a new ionCube ([url removed, login to view] I think) file uploaded.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: script install, php install, freebsd, ioncube install, quick server, quick install script, ioncube script, script default script, script php freebsd, perfect script, easy script install, ioncube server, script install server, php script install, install ioncube server, install freebsd, ioncube file, quick easy, install ioncube, freebsd server install, install file server, feedback script, easy script

Về Bên Thuê:
( 226 nhận xét ) Nashville, United States

ID dự án: #1901051

Được trao cho:

$10 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0