Đang Thực Hiện

119429 Remove Xpanel From Root Server

Remove xpanel from my server so that the installed plesk 8 will work.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: Remove, root install, root server, install plesk, root server install, install script plesk, plesk remove, install plesk server, plesk server, plesk script, script plesk, remove plesk, script install plesk

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét )

ID dự án: #1865599