Đang Thực Hiện

148124 script & template installation

I need someone who can install my script (A-Tutor and its template. It's a free online school software.

thanks!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: script template, online tutor, online tutor c, tutor template, school template, need online tutor, need script template, script install software, online script installation, install template script, school script, software install template, template installation, online school script

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1894303

Được trao cho:

taskpb

can be done check PMB

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0