Đã hoàn thành

151473 Send Mail Install

Hello, I'm looking for someone to install the latest version of Send Mail ([url removed, login to view]) to work with a third-party software. The task would be to install Send Mail and ensure it is working.

*Please note that qmail or postfix are not options for install. Please only quote on Send Mail installs.

Thank you

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: thank you mail, postfix send, party software, Qmail Install, software installs, sendmail postfix, script postfix, working mail, software mail, send quote, script install software, qmail postfix, install sendmail, postfix sendmail qmail, third party software, script sendmail, sendmail qmail postfix, postfix qmail sendmail, postfix working, send script install, send mail, postfix qmail, send mail script, send mail install, qmail

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét )

ID dự án: #1897653

Được trao cho:

josh002sl

Please see PMB.

$40 USD trong 0 ngày
(11 Đánh Giá)
2.9