Đã hoàn thành

42584 Upgrade of phpbb forum script

I would like to have a [url removed, login to view] script upgraded from version 2.0.6 to the latest version. This is urgent so the upgrade must be completed today.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: install phpbb, phpbb upgrade latest, upgrade latest version, upgrade phpbb version, com script, latest script, phpbb version upgrade, phpbb latest version phpbb latest version, upgrade phpbb phpbb, phpbb upgrade version, forum script, urgent forum, upgrade phpbb version version, install phpbb forum, phpbb version, phpbb forum, upgrade phpbb, upgrade version phpbb, phpbb script, phpbb upgrade

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét ) Alfta, Sweden

ID dự án: #1792031

Được trao cho:

Netfreehost

Can be done.

$10 USD trong 0 ngày
(271 Đánh Giá)
5.4