Đã Đóng

Windows Squid Server Setup

I need someone to install Squid on a Windows 2008 Server for me. I just need you to properly set it up, and teach me how to add new user accounts and various commands.

Kỹ năng: Apache, Microsoft, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: install squid server 2008, squid setup, windows 2008, squid, squid server 2008, apache windows, apache server 2008, script windows server install, windows server 2008 apache, apache windows server 2008, windows script 2008, windows server setup, need squid, 2008 squid, windows setup, apache server windows, teach apache, squid server, squid 2008, windows 2008 server squid, teach install squid windows, teach set, install squid windows 2008, squid windows 2008 server, windows server install

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Boston, United States

Mã Dự Án: #1030803

7 freelancer đang chào giá trung bình $74 cho công việc này

PctechGuy007

Explain properly do you just need a vanilla install or are you looking for extra.

$50 USD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
3.9
pasqd

29y old freelancer from Poland looking for assignment, dont waste more time and lets do this ;)

$60 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
3.1
dungvit85

ready to start.

$30 USD trong 0 ngày
(6 Đánh Giá)
2.7
kkvsam

========================================Hi, Please check PM.=====================================

$50 USD trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
1.6
kenes82

ready to start

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sattia

Check my profile at http://www.linkedin.com/in/samehattia

$250 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rajshekharit

I can do this ..........

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0