Đã hoàn thành

1599 Craigslist Data Entry

You will be doing regular data entry for us on craigslist. Most of the time we will give you a job and you will post on all US cities. Only experience craigslist poster apply. PM us pay/post

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: data entry job us, script data entry, apply install, craigslist regular, data entry poster, craigslist post job experience, poster data entry, nyconsult, post data entry job, post data script, script cities, data entry script, craigslist data entry

Về Bên Thuê:
( 203 nhận xét ) Queens Village, United States

ID dự án: #1752468

Được trao cho:

zillionsb

Thanks Shahed, as discussed.

$500 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0