Đang Thực Hiện

1599 Craigslist Data Entry

You will be doing regular data entry for us on craigslist. Most of the time we will give you a job and you will post on all US cities. Only experience craigslist poster apply. PM us pay/post

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: script data entry, apply install, data entry poster, nyconsult, post data entry job, post data script, script cities, data entry script

Về Bên Thuê:
( 203 nhận xét ) Queens Village, United States

Mã Dự Án: #1752468

Đã trao cho:

zillionsb

Thanks Shahed, as discussed.

$500 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0