Đang Thực Hiện

152613 easy log-in project

This is a very easy project....

I need someone to log into 5,000 accounts on one website to make sure the log-in info is correct.

You don't need to 'do' anything after you log-in, just log-in then log out....then log into the next account, then loge out, etc.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: log into, log in, data log, log account, need correct data project, mmmcom, correct easy, info entry script, script log website

Về Bên Thuê:
( 364 nhận xét ) Atlanta, United States

Mã Dự Án: #1898794