Đã hoàn thành

326837 Snitz to phpBB forum transfer

I have the database of an old forum which is in MS-SQL 2000, and has been modified heavily.

I need someone who can transfer all the data present on this database to a new forum script which is phpBB 3.0.4 and has a MYSQL database.

If you have any further questions please feel free to ask.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, MySQL, Thiết lập Bản thảo, SQL

Xem nhiều hơn: snitz phpbb, transfer snitz forum, phpbb mysql, mysql data transfer script, install phpbb, phpbb transfer database, snitz forum database, jibstar1uk, snitz forum phpbb, sql data transfer, transfer sql, forum database, mysql data transfer database, transfer phpbb, free forum script, mysql transfer database, transfer sql mysql, sql database transfer, can transfer database sql database, database transfer

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Birmingham, United Kingdom

ID dự án: #2072644

Được trao cho:

silenco

Hello Please check pmb

$150 USD trong 7 ngày
(61 Đánh Giá)
5.5