Đã hoàn thành

122202 Wordpress header

I need the following:

1. Reinstall/Update my default wordpress install (2.1) to latest version (2.1.2).

2. I will need a common WP plug-in installed/configured (details in PMB)

3. I will need a header for the topic of this site(details in PMB)

This is time sensitive. (2-3 days MAX)

Good Luck and happy Bidding!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Thiết lập Bản thảo, WordPress

Xem nhiều hơn: latest wordpress version, i need a wordpress header design, wp plug, wordpress header, wordpress topic, reinstall, update wordpress version, plug pmb, max plug, time sensitive site, header max, wordpress max, wordpress latest version, wordpress install script, wordpress default, graphic header wordpress, header graphic wordpress, design wordpress header, install wordpress plug, header script design, plug script, wordpress header design, reinstall wordpress, wordpress reinstall

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) RSM, United States

ID dự án: #1868368

Được trao cho:

cdphreaker

It can be done. [url removed, login to view]

$65 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0