Đã hoàn thành

Convert CSV to XLM for CLAD Genius Bulk Import

Start ASAP

Need to convert 4-5 col CSV file with unique cell contents in each to XLM format for bulk import into clad genius

Please see attachments

Do not bid if after looking over attachments you are not familiar with process

Kỹ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Tiếp thị qua Internet, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: csv xlm, convert csv xlm, import csv, genius, csv, csv import, CLAD genius, csv convert, script import, format cell, convert convert csv, need internet genius, convert file csv file, file csv, install csv file, convert file csv, csv file import, contents internet, import script, Import csv file, csv script, cetolareo, convert dst file format, install csv, csv asap

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Pompano Beach, United States

Mã Dự Án: #1075756

Đã trao cho:

greggfletcher

Hi, Check PMB. Thank you.

$30 USD trong 0 ngày
(30 Đánh Giá)
6.3

9 freelancer đang chào giá trung bình $31 cho công việc này

RajHeartbeat

Letz start..!

$30 USD trong 1 ngày
(59 Đánh Giá)
5.9
vserv

Pls see your messages. Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(78 Đánh Giá)
5.9
ineedWorkJob

sir plz check pm !

$30 USD trong 1 ngày
(55 Đánh Giá)
5.5
phpXpertbd

Hello, I'm here to do it right away.

$35 USD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
5.0
tonykim100

Hello sir! I am ready to start your work right now. Please refer your pmb. Thanks.

$30 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
3.7
mike38798

I am interested.

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0
deepkul021985

Dear Sir, I will do it for you very quickly as i did this kind of work befor also.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
shankarnama

let we start...

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0