Đang Thực Hiện

123200 Database Script Needed

I need information to be imported into Quickbooks Pro 2007 from my web site to eliminate manual data entry. Examples are requests for information and enrollment form information.

Please contact me with questions.

Fast, flexible payment options available.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, MySQL, Thiết lập Bản thảo, SQL

Xem nhiều hơn: install quickbooks, database script, data entry quickbooks, contact form script database, joomla contact script, Enrollment, script entry database entry, database script entry, data needed quickbooks, script enrollment, database data entry form, available data entry quickbooks, script needed joomla, pro data entry, manual contact form, database entry questions, contact form database, joomla payment database, joomla database contact, database pro, enrollment joomla, script quickbooks install, enrollment form, enrollment payment joomla, database enrollment

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) Albany, United States

ID dự án: #1869366

1 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

solution4you

See PMB. Thanks.

$60 USD trong 3 ngày
(144 Nhận xét)
6.2