Đã hoàn thành

126439 Install Joomla Extensions

Please bid to install the following free Joomla extensions:

1. joomla email newsletter extension

2. Calendar - [url removed, login to view],com_mtree/task,viewlink/link_id,902/Itemid,35/

3. Photo gallery

4. Forum

Please ask all questions before bidding. Thanks.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Joomla, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: free joomla, extensions, install extension, joomla extension bid, install email, script joomla install, photo calendar component, photo component, free joomla extensions, component gallery, joomla free extensions, newsletter component joomla, calendar component joomla, joomla photo calendar component, bidding component, task joomla, joomla photo component, joomla photo calendar, photo calendar joomla, ask questions joomla, calendar component, newsletter extension joomla, joomla install component script, joomla gallery install, joomla free component

Về Bên Thuê:
( 214 nhận xét ) NA, United States

ID dự án: #1872606

Được trao cho:

smartlancer

For 4 extensions installed.

$19 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0