Đã hoàn thành

Dialplan for asterisk

We need a customized dialplan for an asterisk pbx (1.6). We need callforwarding for some phones controlled by BLF of the phones. Incoming call distribution of several ISDN lines to the right MSN ports of the Openvox ports (B400P). Limited dialout for a few extensions. The size of the system is 3 external ISDN ports, 1 internal isdn, 2 fxs through a gateway for fax and 10 IP Phones.

Kĩ năng: Linux, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: pbx ip, Asterisk PBX, asterisk linux, asterisk install, asterisk pbx system, asterisk system, linux call, asterisk incoming, external internal, fax incoming, fax gateway, linux gateway, asterisk lines, fax linux, incoming call, call distribution, phones pbx, linux msn, install asterisk isdn, ports, distribution system, asterisk install script, linux pbx, asterisk pbx fax, incoming fax

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Hamburg, Germany

ID dự án: #1056397

Được trao cho:

meral

hi. pls provide info about ur phone models(need for blf control).

$200 USD trong 3 ngày
(100 Đánh Giá)
7.5

6 freelancer đang chào giá trung bình $168 cho công việc này

captek

Thanks for invitation. Please check PMB for detail.

$250 USD trong 3 ngày
(6 Nhận xét)
5.8
nasirbest

Please check PMB.

$150 USD trong 2 ngày
(14 Nhận xét)
5.5
keyz

I can do it. Pls see you PM.

$130 USD trong 1 ngày
(8 Nhận xét)
4.7
droancea

hi. check PMB please

$200 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
3.3
alex204

Hi, I can do it. Regards, Alexey

$75 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0