Đang Thực Hiện

Disable SFTP, Enable SSH

Disable SFTP but enable SSH login to specific users group (eg: Members)

Kỹ năng: Linux, Thiết lập Bản thảo, Shell Script

Xem thêm: disable sftp, ssh, enable, ssh linux, script sftp, group script, install ssh, kien23, ssh sftp, sftp script, disable, joomla redirect users login, redirect users login joomla, sftp

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) SEREMBAN, Malaysia

Mã Dự Án: #1047311

Đã trao cho:

ClusterStudio

Thanks for remembering me :)

$30 USD trong 0 ngày
(26 Đánh Giá)
4.4