Đã hoàn thành

8724 Install bittorrent script

The site uses tbsource from torrentbits but the installation is not completed and there is no mailserver installed to. So if you can complete the installation make a bid. Thanks

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: Mailserver, install a script, mailserver install, install tbsource, make mailserver, tbsource, install mailserver, tbsource script

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Nieuwkuijk, Netherlands

Mã Dự Án: #1759591

Đã trao cho:

astoicasl

Please view PMB. thanks

$80 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0