Đã hoàn thành

8070 Install script

I need a script with the database installed. the script can be found at the simple source dot net it is an arcade script. Should only take a couple minutes for someone who knows what they are doing. Let me know, first bidder that can work on it NOW will win, thankyou.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: install script, install database, dot script, simple arcade script, win minutes, simple arcade, dot net script, minutes script, need someone install script, dot net mysql, dot net database, script arcade, install script source, simple net script, arcade script, database install net

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) United States

ID dự án: #1758938

Được trao cho:

katanasov

Ok, ready

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0