Đã hoàn thành

6733 ircD set up

need a an ircD server set up on shell account :)

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: set up server, shell script mysql, mysql shell script, IRCD, install ircd, account set, server set, set mysql

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét )

Mã Dự Án: #1757604

Đã trao cho:

sesee

done.

$50 USD trong 0 ngày
(6 Đánh Giá)
2.6