Đã hoàn thành

164609 need some forms installed

i require following

1) messages center

2) contact us form - email to me

3) new form changes - dentist form

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: dentist, need contact center, dentist email contact, email forms, email dentist, forms mysql email, dentist email

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét )

ID dự án: #1910800

Được trao cho:

serge4dev

Hello! I can do it for you. Thanks.

$75 USD trong 3 ngày
(118 Đánh Giá)
6.3