Đang Thực Hiện

165736 Project for Valentin

This project is for Valentin, to correct an email invite script and to parse data before being written to the database.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: script invite, email invite, invite script

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) North Hollywood, United States

Mã Dự Án: #1911927

Đã trao cho:

valantsl

Thanks. As discussed. Valentin

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0