Đã hoàn thành

165736 Project for Valentin

This project is for Valentin, to correct an email invite script and to parse data before being written to the database.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: parse email script, script invite, email invite, parse email script mysql, script parse email, email parse database, email parse mysql script, email database parse, parse email database, email parse script, invite script, parse email mysql, email parse, parse script

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) North Hollywood, United States

ID dự án: #1911927

Được trao cho:

valantsl

Thanks. As discussed. Valentin

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0