Đã Hủy

Tibco rendezvous adapter for Vertica UDL

Need a tibco rendezvous adapter to allow loading data via the Vertica UDL framework. Must support paralleelization of the subscribers across nodes.

Please write your steps and suggestions to complete the project with a short description of what you understood.

Kỹ năng: Thiết lập Bản thảo, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: udl vertica, vertica udl, vertica, rendezvous, subscribers software, data adapter, write description software, write nodes, nodes, install framework script, adapter, steps write newspaper grade, steps deployment project, steps write newspaper article, steps detailed project planning

Về Bên Thuê:
( 91 nhận xét ) Cairo, Egypt

Mã Dự Án: #1706764

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

OXDO174xj

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0